CREATIVE OFFICE AWARDS 2017

Soutěž o nejatraktivnější návrh vstupního prostoru kancelářské budovy

Zúčastnit se mohou pouze studenti stavebních a architektonických fakult a kateder designu

zjistěte více

Otevřete s námi dveře do kanceláří budoucnosti!

Vítáme vás v soutěži, která má za úkol aktivně vyzdvihovat módní trendy kanceláří a společných prostor Business budov a center.

 

Creative Office Awards 2017 je určená pro mladé a začínající architekty.

Soutěž se vyhlašuje jako studentská, jednokolová, neanonymní, veřejná a ideová.

 

Autor vítězného návrhu dostane bezplatný pronájem kanceláře v moderních a slunných prostorách Business centra Rosmarin.

Ceny

Key icon

2.cena

Kancelář
na rok

včetně vybavení *

Key icon

1.cena

Kancelář
na rok

včetně prémiového
vybavení *

Key icon

3.cena

Kancelář
na rok

včetně vybavení *

*Vybavení kanceláře na jeden rok od společnosti Officeoutlet s.r.o.
Květiny do kanceláře od společnosti JUNGLE INTERIORS, s.r.o.

Zadání

Myšlenka vyhlásit architektonickou soutěž se zrodila poté, co s nápadem vylepšit a zrekonstruovat recepci přišel majitel Business centra Rosmarin v Dělnické ulici v Praze 7, se kterým realitní a konzultační společnost OFFICE HUNTERS dlouhodobě spolupracuje.

Cílem je navrhnout recepci pro konkrétní administrativní budovu, která zaujme!

space icon

Prostor recepční
včetně příslušného
technického
zázemí

space icon

Prostor
lobby
pro čekání

space icon

Prostor
pro setkání

Soutěžní podklady Download icon

Povinný obsah soutěžního návrhu

Návrhy ve formátu PDF obsahující dokumenty v povinném pořadí:

 1. 1. název projektu a hlavní motto,
 2. 2. vizualizace prostoru recepce (1× hlavní vizualizace na formátu 1 strany A3;
  případně další doplňující vizualizace maximálně do rozsahu 2 dalších stran A3),
 3. 3. grafický a textový popis návrhu (skici, schémata - maximálně v rozsahu 1 strany A3;
  autorská zpráva maximálně v rozsahu 1 normostrany A4),
 4. 4. výkresová dokumentace návrhu obsahující půdorys v měřítku 1:100,
  případně doplněný řezopohledy, pohledy (max. v rozsahu 1 strany A3).

Návrh jako celek pod názvem „jmeno_prijmeni_jmeno projektu.pdf“ musí být zasláno v jednom souboru ve formátu pdf.

Návrhy (fotografie a výkresy) je nutné zaslat přes registrační formulář:

Je nutné vyplnit jméno
Je potřeba zadat e-mail
Musíte vyplnit název školy a fakulky
Upload icon Vybrat soubor Nezapomeňte nahrát váš návrh

 

Návrh musí být tisknutelný

Kritéria hodnocení

Návrhy budou hodnoceny dle následujících parametrů bez pořadí významnosti:

 • Splnění všech povinných složek soutěžního portfolia.
 • Důraz bude kladen na originalitu + kreativitu, inovativní pojetí, koncept, celkový výraz a vzhled.
 • Současně budou návrhy hodnoceny z pohledu účelnosti funkčního uspořádání a praktické využitelnosti.
 • Vítězný návrh bude vybrán porotou stanovenou vyhlašovatelem.
 • Porota se bude skládat ze zástupců vyhlašovatele a zástupců odborné veřejnosti.
 • Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané závazné podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna dle § 10, odst. 6, Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy nemohou být v soutěži oceněny. Posuzovány a odměněny mohou být pouze mimo soutěž.

Porota

Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:

Tomáš Trč

Tomáš Trč
zástupce
OFFICE HUNTERS s.r.o.

Eva Fremrová

JUDr.
Eva Fremrová
zástupce Rosmarin

Rony Plesl

Ak. soch.
Rony Plesl
místopředseda poroty

David Hlouch

Ing. arch.
David Hlouch
předseda poroty

Markéta Bromová

Ing. arch.
Markéta Bromová
členka ČKA

Náhradník

Ing. arch.
Lenka Míková

Termíny

Vyhlášení soutěže

10. 4. 2017

Datum odevzdání návrhů

31. 5. 2017

Vyhlášení výsledků

19. 6. 2017

hlavní partner

Rosmarin

partneři

Jungle Interiors
Office Outlet

mediální partneři

Reality Idnes
Monty Rich
eKanceláře
Inside Decor

Informace o soutěži

Dotazy k soutěži, registraci a podmínkám směřujte na organizátora:

Ing. Jana Lucová, +420 731 101 306, jana.lucova@creativedreams.cz